R-Wipe & Clean 20.0.2382 Full Version

R-Wipe & Clean 20.0.2382 Full Version

R-Wipe & Clean Full Version à một giải pháp R-Tools hoàn chỉnh để xóa các tệp vô ích, giải phóng dung lượng ổ đĩa và xóa nhiều thông tin vi phạm quyền riêng tư trên hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn. Điều này bao gồm lịch sử internet và cookie, danh sách các tệp đã tải xuống và tài liệu đã mở, các bộ đệm dữ liệu khác nhau, tệp tạm thời và nhiều mục khác, được tạo bởi hệ điều hành, hầu hết các trình duyệt internet và chương trình liên lạc hiện đại cũng như bởi hàng trăm ứng dụng của bên thứ ba.

R-Wipe & Clean Full Version

Cũng có thể tạo danh sách dấu vết cụ thể cần xóa cho các ứng dụng không được hỗ trợ. Tất cả các tác vụ dọn dẹp máy tính và xóa tệp nhỏ có thể được kết hợp thành các tác vụ dọn dẹp máy tính lớn có thể được bắt đầu ngay lập tức hoặc vào thời gian/sự kiện đã lên lịch.

Sử dụng chương trình này, bạn có thể xóa các tệp và thư mục bằng các thuật toán xóa nhanh, an toàn và làm sạch máy tính của bạn khỏi nhiều thông tin vi phạm quyền riêng tư trên hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn như các tệp được lưu trong bộ nhớ cache của trình duyệt, lịch sử của các trang web đã truy cập, cookie, mật khẩu web được lưu trữ, danh sách các tệp đã tải xuống, danh sách các tài liệu đã mở gần đây, các bộ đệm chương trình khác nhau, các tệp tạm thời, v.v.

Chương trình có thể xóa dấu vết hoạt động của nhiều ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn như tệp cào, thư mục tạm thời, dữ liệu hệ thống, v.v. Chúng có thể kết hợp tất cả các công việc dọn dẹp máy tính nhỏ và xóa tệp thành các tác vụ dọn dẹp máy tính lớn có thể bắt đầu ngay lập tức hoặc theo lịch trình lần/sự kiện.

Download R-Wipe & Clean 20.0.2382 Full Version

Link Google Drive
Link Mega

R-Wipe & Clean là một giải pháp R-Tools hoàn chỉnh để xóa các tệp vô dụng trên máy tính của bạn, ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính và duy trì quyền riêng tư của máy tính.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*