Raxco PerfectUpdater Full Key Portable

Raxco PerfectUpdater Full Key Portable

Raxco PerfectUpdater Full Key Portable là một công cụ phần mềm cung cấp cho người dùng một phương tiện đơn giản để tìm ra trình điều khiển nào đã lỗi thời và giúp bạn cập nhật chúng và tạo bản sao lưu.

Raxco PerfectUpdater Full Key Portable

Nâng cao hiệu suất PC của bạn bằng cách quét đơn giản, tải xuống và cài đặt trình điều khiển mới nhất cho các thiết bị trên hệ thống của bạn. Nó phát hiện và cài đặt các trình điều khiển thích hợp cuối cùng cho các thiết bị, giảm thiểu xung đột phần cứng và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

Bạn có thể nâng cao hiệu suất của PC bằng cách quét đơn giản, tải xuống và cài đặt trình điều khiển mới nhất cho hệ thống của mình. Chương trình này phát hiện và cài đặt trình điều khiển thích hợp cho thiết bị của bạn, giảm thiểu xung đột phần cứng và cải thiện độ ổn định của hệ thống.

Download Raxco PerfectUpdater Full Key Portable

Raxco PerfectUpdater 2.0.651.18068 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Ngoài ra, bạn có thể tạo một bản sao lưu hoàn chỉnh của tất cả các trình điều khiển hệ thống hoặc chỉ cho các mục đã chọn, với sự trợ giúp của trình hướng dẫn, để bạn có thể được hướng dẫn từng bước trong quá trình thực hiện. Một bộ lập lịch cũng có sẵn để bạn có thể dễ dàng thiết lập các lần quét định kỳ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*