RecoveryRobot Pro Business Full Key Portable

RecoveryRobot Pro Business Full Key Portable

RecoveryRobot Pro Business Full Key Portable được thiết kế như một phần mềm khôi phục dữ liệu đa năng để khôi phục dữ liệu quý giá của bạn trong hầu hết mọi trường hợp mất dữ liệu. Mặc dù nó rất linh hoạt trong khả năng khôi phục dữ liệu, nhưng nó không yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp trong quá trình khôi phục dữ liệu.

RecoveryRobot Pro Business Full Key Portable

Hầu hết các chương trình khôi phục đều có tất cả các công cụ của chúng được trình bày theo một số tùy chọn phổ biến và đây cũng là trường hợp của RecoveryRobot Pro. Do đó, người dùng sẽ có thể khôi phục các tệp đã xóa, toàn bộ ổ đĩa, chỉ tệp đa phương tiện hoặc toàn bộ phân vùng.

Việc phân chia các tùy chọn khôi phục theo cách này giúp cho việc lọc ban đầu dễ dàng, cho phép những người chỉ yêu cầu khôi phục các tệp đa phương tiện, tránh phải quét nhiều hơn và “sàng lọc” kết quả cho dữ liệu của họ.

Download RecoveryRobot Pro Business Full Key Portable

RecoveryRobot Pro Business 1.3.2 Portable

Link Google Drive
Link Mega

RecoveryRobot Pro là một chương trình phần mềm khôi phục dữ liệu đa năng, đầy đủ tính năng để khôi phục dữ liệu quý giá của bạn trong hầu hết mọi trường hợp mất dữ liệu. Whilit rất linh hoạt trong khả năng khôi phục dữ liệu của nó. Nó không yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp trong quá trình khôi phục dữ liệu.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*