RedCrab Calculator Plus Full Key Portable

RedCrab Calculator Plus Full Key Portable

RedCrab Calculator Plus Full Key Portable là một phần mềm toán học với trình chỉnh sửa toàn màn hình để bố trí miễn phí các công thức đại số trên trang tính dưới dạng ký hiệu toán học. Kết quả có thể được hiển thị ở các định dạng số và biểu đồ khác nhau. Có thể chèn hình ảnh và văn bản.

RedCrab Calculator Plus Full Key Portable

Phần mềm chia sẻ RedCrab PLUS mở rộng phạm vi chức năng với các chức năng bổ sung cho thống kê, tài chính, ma trận và các ứng dụng đặc biệt, cũng như tính toán với số phức và đơn vị đo lường. Vẽ đồ họa 2D và biểu đồ.

RedCrab là một máy tính hiệu quả cho phép bạn làm việc ở chế độ toàn màn hình, giúp quan sát mọi thứ dễ dàng hơn. Hơn nữa, các biểu thức toán học không được nhập trong một dòng lệnh thông thường, nhưng có thể được nhập vào cửa sổ trình soạn thảo. Điều này có thể được hiển thị dưới dạng trang trống hoặc dưới dạng lưới.

Download RedCrab Calculator Plus Full Key Portable

RedCrab Calculator PLUS 7.2.0.704 Portable

Link Google Drive
Link Mega

RedCrab Calculator Plus 7.14.0.734 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Máy tính đi kèm với một số bảng có thể được mở rộng ở phía bên phải của GUI. Vì vậy, bạn có thể xem một bàn phím số cổ điển, một số ứng dụng khoa học (Sin, Cos, Log, v.v.) và các ký hiệu (gốc, pi, tổng, v.v.). Ngoài ra, chương trình bao gồm các công cụ được thiết kế cho các lập trình viên, cũng như cho những người làm việc với thống kê.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*