Rename Master Full Key Portable Free

Rename Master Full Key Portable Free

Rename Master Full Key Portable Free là một tiện ích để đổi tên các nhóm tệp lớn với một vài cú nhấp chuột. Bất kỳ ai từng làm việc với các trang web, kho lưu trữ tệp hoặc bộ sưu tập nhạc, video hoặc hình ảnh có lẽ đã dành quá nhiều thời gian cho việc đổi tên hàng trăm tệp.

Rename Master Full Key Portable Free

Tiện ích này sẽ thêm, xóa hoặc thay thế các phần của tên tệp một cách dễ dàng và cũng hỗ trợ đổi tên thông qua thuộc tính tệp, thẻ MP3, thẻ JPEG JFIF và EXIF. Đổi tên hàng loạt đơn giản để sử dụng nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Ứng dụng cũng cho phép bạn thay đổi trường hợp của các từ trong tệp (viết hoa, viết thường, viết hoa các từ, viết hoa câu hoặc viết hoa với chữ hoa tiêu đề). Phần mở rộng có thể được giữ nguyên, trong khi chương trình cũng có thể phát hiện và viết hoa các chữ số La Mã và cho phép đếm tệp.

Download Rename Master Full Key Portable Free

Rename Master 3.15 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Rename Master 3.16 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Rename Master cho phép người dùng thao tác với một vài cài đặt. Do đó, thời gian có thể được hiển thị trong trường ngày tháng và có thể tắt các biểu tượng trên danh sách tệp và xem trước, cũng như thay đổi phông chữ. Các ký tự thay thế cũng có thể được đặt cho các ký tự không hợp lệ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*