Restorator Full Key Portable

Restorator Full Key Portable

Restorator Full Key Portable là một ứng dụng đáng tin cậy và có tính trực quan cao, cho phép bạn áp dụng các thay đổi nhỏ cho bất kỳ ứng dụng hệ thống nào bằng cách truy cập tài nguyên của nó, sau đó sửa đổi nội dung của chúng để phù hợp với nhu cầu của bạn. Nó hoạt động với các tệp tài nguyên khác nhau và tệp thực thi Windows.

Restorator Full Key Portable

Đây là một tiện ích mạnh mẽ để chỉnh sửa tài nguyên Windows trong các ứng dụng và các thành phần của chúng; ví dụ: các tệp có .exe, .dll, .res, .rc và .dcr, phần mở rộng, thay đổi, thêm hoặc xóa tài nguyên như văn bản, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, video, phiên bản, hộp thoại và menu trong hầu hết các chương trình .

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hộp thoại bằng chuột trên màn hình, di chuyển các thành phần hộp thoại, thay đổi kích thước, gắn nhãn lại chúng với kết quả ngay lập tức và kiểm soát hoàn toàn.

Download Restorator Full Key Portable

Restorator 2018 v3.90.1793 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Restorator 2018 v3.90.1793 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Công cụ này được sử dụng để dịch, bản địa hóa, tùy chỉnh, cải tiến thiết kế và phát triển. Nó có giao diện người dùng trực quan, tài liệu đầy đủ với nhiều ví dụ và hỗ trợ người dùng nhanh chóng qua email.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*