SD Memory Card Formatter Full Key Portable Free

SD Memory Card Formatter Full Key Portable Free

SD Memory Card Formatter Full Key Portable Free là một chương trình dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn định dạng thẻ nhớ SD, SDHC và SDXC. Mặc dù nó cũng hỗ trợ các loại đơn vị lưu trữ di động khác, chẳng hạn như ổ bút hoặc ổ cứng ngoài, nhà phát triển không khuyến khích sử dụng ứng dụng trên bất kỳ loại thiết bị nào khác với thiết bị mà nó dành cho.

SD Memory Card Formatter Full Key Portable Free

Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng Định dạng Thẻ nhớ SD để định dạng Thẻ SD / SDHC / SDXC hơn là sử dụng các công cụ định dạng được cung cấp với các hệ điều hành riêng lẻ.

Nói chung, các công cụ định dạng được cung cấp cùng với hệ điều hành có thể định dạng các phương tiện lưu trữ khác nhau, bao gồm cả Thẻ SD / SDHC / SDXC. Tuy nhiên, nó có thể không được tối ưu hóa cho Thẻ SD / SDHC / SDXC, dẫn đến hiệu suất thấp hơn. Thẻ SD / SDHC / SDXC có “Khu vực được bảo vệ” cho mục đích bảo mật Thẻ SD.

Download SD Memory Card Formatter Full Key Portable Free

SD Memory Card Formatter 5.0.1 Portable

Link Google Drive
Link Mega

SD Memory Card Formatter 5.0.2 Setup

Link Download

Nó không định dạng khu vực được bảo vệ trong Thẻ SD / SDHC / SDXC. Khu vực được bảo vệ phải được định dạng bằng ứng dụng PC thích hợp hoặc các thiết bị chủ SD cung cấp chức năng bảo mật SD.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*