Security Task Manager Full Key Portable

Security Task Manager Full Key Portable

Security Task Manager Full Key Portable là trình quản lý tác vụ nâng cao hiển thị xếp hạng quy trình dựa trên mức sử dụng của cộng đồng, để chỉ ra nguy cơ tiềm ẩn của một ứng dụng xâm nhập. Nó được đóng gói với một bộ tính năng khá trực quan mà không khó để tìm ra, bất kể kinh nghiệm trước đó với phần mềm như vậy.

Security Task Manager Full Key Portable

Chương trình này hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các quy trình đang chạy (ứng dụng, DLL, BHO và dịch vụ). Xếp hạng rủi ro bảo mật cho biết khả năng quy trình là phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, Trojan hoặc keylogger tiềm ẩn.

Đối với mỗi quy trình, nó cải thiện trên Windows Task Manager, cung cấp xếp hạng rủi ro bảo mật, mô tả quy trình, đường dẫn tệp, biểu đồ sử dụng CPU, thời gian bắt đầu, các chức năng ẩn được nhúng và các loại quy trình.

Download Security Task Manager Full Key Portable

Security Task Manager 2.3c Portable

Link Google Drive
Link Mega

Nó cũng xóa dấu vết của hoạt động Internet và máy tính của bạn, ngăn chặn việc giám sát nhập liệu bằng bàn phím và cảnh báo bạn khi sổ đăng ký bị thay đổi.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*