Soft Organizer Full Key Portable

Soft Organizer Full Key Portable

Soft Organizer Full Key Portable là một ứng dụng đơn giản được thiết kế để giúp bạn gỡ cài đặt các chương trình khỏi máy tính, cũng như theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với hệ thống trong khi cài đặt các tiện ích mới.

Soft Organizer Full Key Portable

Một vấn đề phổ biến mà chúng tôi thường gặp phải khi gỡ cài đặt phần mềm không cần thiết là các dấu vết khác nhau còn lại trong hệ thống: các tệp hoặc thư mục không cần thiết trên đĩa, các mục đăng ký, v.v.

Điều này có thể xảy ra ngay cả khi đã gỡ bỏ một ứng dụng đúng cách bằng trình gỡ cài đặt của chính nó – một chương trình đặc biệt do nhà cung cấp cung cấp để gỡ cài đặt ứng dụng. Chương trình hoạt động nhanh hơn nhiều so với nhiều giải pháp cạnh tranh.

Download Soft Organizer Full Key Portable

Soft Organizer 8.18 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Soft Organizer 8.18 RP Setup

Link Google Drive
Link Mega

Soft Organizer cho phép người dùng xem chi tiết về các dấu vết còn lại trong Windows Registry và hệ thống tệp. Như một nhược điểm, nó không hỗ trợ xử lý hàng loạt, có nghĩa là bạn không thể xóa nhiều chương trình cùng một lúc.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*