SoftMaker FlexiPDF Professional Full Key Portable

SoftMaker FlexiPDF Professional Full Key Portable

SoftMaker FlexiPDF Professional Full Key Portable là một trình xem và chỉnh sửa PDF có các công cụ xử lý văn bản và quản lý đối tượng cơ bản sẵn sàng giúp bạn thay đổi nội dung của bất kỳ tài liệu PDF nào. Hơn nữa, nó có thể tạo các tệp PDF mới hoặc xuất các tệp hiện có ở các định dạng khác nhau, để chỉnh sửa thêm.

SoftMaker FlexiPDF  Professional Full Key Portable

Ứng dụng có thể xử lý các tài liệu PDF nhiều trang nhưng không may là nó không thể mở nhiều tài liệu trong cùng một cửa sổ. Mặt tích cực, nó hiển thị hình thu nhỏ của trang, giúp điều hướng trong tài liệu dễ dàng và nhanh hơn nhiều.

FlexiPDF chuyển đổi các tệp PDF của bạn thành các tài liệu văn bản mà bạn có thể chỉnh sửa bằng TextMaker và Microsoft Word. FlexiPDF Professional cũng sử dụng OCR để chuyển đổi các trang được quét thành các tệp PDF có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được.

Download SoftMaker FlexiPDF Professional Full Key Portable

SoftMaker FlexiPDF 2019 Professional 2.0.4 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Với FlexiPDF, bạn có thể thay đổi, thêm, xóa và định dạng văn bản trong tệp PDF trên các đoạn và trang. Nếu muốn, FlexiPDF có thể sử dụng tính năng theo dõi thay đổi được tích hợp sẵn để làm nổi bật những thay đổi về màu sắc để bạn có thể xem lại chúng dễ dàng hơn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*