Spybot Identity Monitor Full Key Portable Free

Spybot Identity Monitor Full Key Portable Free

Spybot Identity Monitor Full Key Portable Free là một công cụ cho phép bạn tìm hiểu xem thông tin cá nhân của bạn – địa chỉ email, tên người dùng hoặc mật khẩu được sử dụng để đăng ký – có bị tiết lộ trong một vụ vi phạm bảo mật được lập thành văn bản hay không.

Spybot Identity Monitor Full Key Portable Free

Ứng dụng này có giao diện thân thiện với người dùng và bao gồm bản tóm tắt về các vi phạm cho địa chỉ email và tên người dùng của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhấp vào vòng tròn lớn ở giữa, sau đó thêm địa chỉ email hoặc tên người dùng để kiểm tra rò rỉ. Bạn có thể theo dõi nhiều địa chỉ bằng cách sử dụng chương trình và tìm ra dữ liệu nói trên cho từng tài khoản của mình.

Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra tất cả các chi tiết vi phạm bằng cách nhấp vào bất kỳ vi phạm nào trong số đó, vì ứng dụng cung cấp danh sách toàn diện bao gồm dịch vụ, miền, đã xác nhận, vi phạm dữ liệu và cập nhật thông tin. Bằng cách truy cập bất kỳ mục nào trong danh sách, bạn có thể tìm ra ngay loại dữ liệu cá nhân đã bị rò rỉ, chẳng hạn như tên, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thực hoặc ngày sinh.

Download Spybot Identity Monitor Full Key Portable Free

Spybot Identity Monitor 3.4.0.125 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Spybot Identity Monitor 4.3 Setup

Link Download

Các đề xuất có giá trị khác bao gồm bật xác thực hai yếu tố và sử dụng mật khẩu mạnh. Đối với phần sau, Spybot Identity Monitor có thể giúp bạn một tay, vì nó bao gồm kiểm tra mật khẩu cho phép bạn chọn một mật khẩu không dễ đoán.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*