SQLite Expert Professional Full Key Portable

SQLite Expert Professional Full Key Portable

SQLite Expert Professional Full Key Portable là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển cơ sở dữ liệu SQLite3. Đây là một công cụ quản trị và phát triển có nhiều tính năng dành cho SQLite được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dùng, từ viết các truy vấn SQL đơn giản đến phát triển cơ sở dữ liệu phức tạp.

SQLite Expert Professional Full Key Portable

Giao diện đồ họa hỗ trợ tất cả các tính năng của SQLite. Nó bao gồm một trình tạo truy vấn trực quan, một trình soạn thảo SQL với tính năng tô sáng cú pháp và hoàn thành mã, một trình thiết kế bảng và chế độ xem trực quan cũng như khả năng nhập và xuất mạnh mẽ.

Bất kỳ hoạt động tái cấu trúc nào đều được bao bọc trong một giao dịch lồng nhau được khôi phục nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi áp dụng các thay đổi. Trình chỉnh sửa trực quan cho các cột bảng, chỉ mục, khóa ngoại, trình kích hoạt, ràng buộc duy nhất và kiểm tra.

Download SQLite Expert Professional Full Key Portable

SQLite Expert Professional 5.4.2.513 Portable

Link Google Drive
Link Mega

SQLite Expert Professional 5.4.3.528 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Hơn nữa, bộ SQL này cung cấp hỗ trợ Unicode đầy đủ, hỗ trợ Lua và Pascal khi viết tập lệnh, trình chỉnh sửa hình ảnh và Hex, cũng như các phương pháp chỉnh sửa và tái cấu trúc cơ sở dữ liệu rộng rãi (kích hoạt, kiểm tra ràng buộc, v.v.).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*