Starus Web Detective Full Key Portable

Starus Web Detective Full Key Portable

Starus Web Detective Full Key Portable giúp bạn khôi phục lịch sử bị xóa và phân tích nhiều loại trình duyệt web. Ứng dụng sẽ cho phép bạn theo dõi lịch sử duyệt web, dấu trang, danh sách tải xuống và mật khẩu, ngay cả khi người dùng đã xóa thông tin này khỏi trình duyệt của mình.

Starus Web Detective Full Key Portable

Sản phẩm này cho phép lấy các dữ liệu quan trọng như lịch sử duyệt web, danh sách các trang web được truy cập thường xuyên nhất, dấu trang đã lưu, danh sách tải xuống, địa chỉ người dùng, tên và số điện thoại, cũng như thông tin đăng nhập và mật khẩu đã lưu cho các trang web khác nhau.

Ở chế độ ẩn danh, dữ liệu hoạt động trực tuyến của người dùng không được lưu. Tuy nhiên, Starus Web Detective sẽ giúp bạn khôi phục thông tin chính về những trang web mà người dùng đã truy cập và khi nào.

Download Starus Web Detective Full Key Portable

Starus Web Detective 2.8 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Starus Web Detective 2.8 KG Setup

Link Google Drive
Link Mega

Nó sẽ giúp bạn tìm dữ liệu ngay cả khi lịch sử duyệt web bị xóa, toàn bộ trình duyệt bị gỡ cài đặt, một số tệp của nó bị mất, người dùng hiện tại bị xóa khỏi hệ điều hành hoặc đĩa cứng chứa tệp trình duyệt bị hỏng.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*