Stellar Toolkit for Data Recovery Full Key Portable

Stellar Toolkit for Data Recovery Full Key Portable

Stellar Toolkit for Data Recovery Full Key Portable là một bộ công cụ phần mềm toàn diện để khôi phục dữ liệu bị mất hoặc không thể truy cập được từ các thiết bị lưu trữ và hệ điều hành Windows, Mac và Linux bị lỗi hoặc bị hỏng một cách hợp lý.

Stellar Toolkit for Data Recovery Full Key Portable

Stellar Toolkit for Data Recovery chạy trên hệ điều hành Windows và giúp khôi phục dữ liệu bị mất hoặc bị xóa khỏi Windows được hỗ trợ NTFS, FAT32, exFAT; macOS hỗ trợ HFS, HFS +; và hệ thống tệp Ext4, Ext3 và Ext2 được hỗ trợ Linux. Nó cũng tự động sửa chữa các lỗi đĩa, sửa các quyền của đĩa và thay thế các thư mục bị hỏng.

Bộ công cụ cho phép khôi phục dữ liệu từ các phân vùng và phân vùng ổ cứng bị thiếu hoặc bị xóa. Tùy chọn ‘Không thể tìm thấy Ổ đĩa’ giúp khôi phục dữ liệu từ phân vùng không hiển thị. Phần mềm quét toàn bộ ổ lưu trữ và liệt kê tất cả các phân vùng bị mất và bị xóa của đĩa cứng. Nếu vẫn không tìm thấy phân vùng, tùy chọn ‘Quét sâu’ giúp quét toàn bộ ổ đĩa và tìm các phân vùng bị mất mong muốn.

Download Stellar Toolkit for Data Recovery Full Key Portable

Stellar Toolkit for Data Recovery 8.0.0.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Tùy chọn ‘Thêm tiêu đề’ trong ‘Cài đặt nâng cao’ cho phép bạn thêm các loại tệp bổ sung (hoặc loại tệp do người dùng xác định) ngoài những loại đã được đề cập trong ‘Danh sách tệp’. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để thêm một loại tệp mới hoặc chỉnh sửa một loại tệp hiện có với kích thước trung bình của nó để tạo điều kiện cho quá trình khôi phục chính xác và nhanh hơn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*