StorageCraft Recovery Environment WinPE ISO

StorageCraft Recovery Environment WinPE ISO

StorageCraft Recovery Environment WinPE ISO là một thành phần quan trọng của phần mềm khôi phục sau thảm họa StorageCraft ShadowProtect®. Quản trị viên CNTT và những người dùng ShadowProtect khác có thể khởi động môi trường này từ đĩa CD, sau đó sao lưu, khôi phục hoặc di chuyển hệ thống, ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu.

StorageCraft Recovery Environment WinPE ISO

Tải xuống Môi trường Khôi phục StorageCraft và ShadowProtect đều là một phần của giải pháp StorageCraft Recover-Ability ™. Giải pháp này cung cấp cho bạn tất cả các sản phẩm và dịch vụ bạn cần để bảo vệ và phục hồi dữ liệu, ứng dụng và hệ thống mọi lúc, mọi nơi và khỏi mọi thảm họa.

Như bất kỳ chuyên gia CNTT dày dạn nào cũng biết, thảm họa xảy ra và nhu cầu kinh doanh thay đổi. Môi trường Khôi phục StorageCraft cung cấp cho bạn khả năng sao lưu hệ thống, khôi phục vào phần cứng khác nhau hoặc các máy ảo và di chuyển sang môi trường vật lý hoặc ảo mới. Ngoài ra, Môi trường Khôi phục StorageCraft bao gồm các tiện ích để hỗ trợ khôi phục nhanh chóng như tự động sửa chữa và chẩn đoán.

Download StorageCraft Recovery Environment WinPE ISO

StorageCraft-Recovery Environment CrossPlatform

Link Google Drive
Link Mega

Môi trường này đã sẵn sàng hoạt động. Nếu bạn thích sử dụng môi trường khôi phục được tạo sẵn, thì bạn có thể sử dụng CrossPlatform Môi trường khôi phục StorageCraft.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*