StudioLine Photo Pro Full Key Portable

StudioLine Photo Pro Full Key Portable

StudioLine Photo Pro Full Key Portable là ứng dụng quản lý và chỉnh sửa ảnh được thiết kế riêng cho việc sử dụng mạng, cho phép quản trị viên tạo nhiều hồ sơ người dùng và gán cho họ các quyền truy cập khác nhau. Nó có thể xử lý các bộ sưu tập hình ảnh lớn và cho phép bạn chia sẻ chúng với những người dùng khác trong mạng.

StudioLine Photo Pro Full Key Portable

StudioLine Photo Pro là một sản phẩm nhiều người dùng cho các mạng dựa trên máy chủ. Giấy phép ban đầu bao gồm phiên bản máy chủ cộng với 5 máy trạm. Có thể thêm giấy phép máy trạm bổ sung bất kỳ lúc nào.

Các chức năng quản trị người dùng tinh vi có sẵn để quản lý người dùng, nhóm và quyền. Sử dụng mô hình bảo mật lấy nhóm làm trung tâm giúp dễ dàng kiểm soát khả năng của nhân viên và cấp các mức truy cập khác nhau cho các thư mục lưu trữ hình ảnh cụ thể.

Nhiều công cụ hình ảnh như cân bằng trắng, bộ trộn RGB oder mặt nạ không chỉnh sửa có sẵn. Tất cả các bước chỉnh sửa là không phá hủy; chúng được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và hình ảnh gốc vẫn không bị ảnh hưởng.

Download StudioLine Photo Pro Full Key Portable

StudioLine Photo Pro 4.2.61 Portable

Link Google Drive
Link Mega

StudioLine Photo Pro 4.2.61 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Phân loại hình ảnh của bạn với văn bản không giới hạn trong hệ thống và bộ mô tả người dùng hoặc bằng cách chỉ định từ khóa và xếp hạng. Sau đó, tìm kiếm những hình ảnh cụ thể hoặc những hình ảnh phù hợp với một chủ đề nhất định là trò chơi của trẻ.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*