SUPERAntiSpyware Professional Full Key Portable

SUPERAntiSpyware Professional Full Key Portable

SUPERAntiSpyware Professional Full Key Portable là máy quét phần mềm gián điệp triệt để nhất trên thị trường. Với công nghệ dò tìm quy trình và quét đa chiều, nó sẽ phát hiện phần mềm gián điệp mà các sản phẩm khác bỏ sót! Nó sẽ loại bỏ TẤT CẢ Phần mềm gián điệp, KHÔNG chỉ những phần mềm gián điệp dễ dàng!

SUPERAntiSpyware Professional Full Key Portable

SUPERAntiSpyware có Công nghệ thẩm vấn quy trình (PIT) độc đáo của chúng tôi cho phép phát hiện các mối đe dọa bất kể chúng đang ẩn náu ở đâu trên hệ thống của bạn. Nhiều loại mối đe dọa mới sử dụng “Rootkit” hoặc “Trình điều khiển nhân” để ẩn mình nhằm tránh bị phát hiện bởi các ứng dụng chống phần mềm gián điệp tiêu chuẩn.

Công nghệ thẩm vấn quy trình của SUPERAntiSpyware định vị ngay cả những mối đe dọa khó khăn nhất. Chương trình bảo mật này là một hệ thống quét thế hệ tiếp theo vượt xa các phương pháp quét dựa trên quy tắc thông thường. Hệ thống Quét đa chiều của chúng tôi phát hiện các mối đe dọa hiện tại cũng như các mối đe dọa trong tương lai bằng cách phân tích các đặc điểm của mối đe dọa ngoài các mẫu mã.

Download SUPERAntiSpyware Professional Full Key Portable

SUPERAntiSpyware Professional X 10.0.1222×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

SUPERAntiSpyware Professional X 10.0.1224×64 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Công nghệ thẩm vấn quy trình của nó xác định vị trí ngay cả những mối đe dọa khó khăn nhất. SUPERAntiSpyware là hệ thống quét thế hệ tiếp theo vượt ra ngoài các phương pháp quét dựa trên quy tắc thông thường. Hệ thống Quét đa chiều của chúng tôi phát hiện các mối đe dọa hiện tại cũng như các mối đe dọa trong tương lai bằng cách phân tích các đặc điểm của mối đe dọa ngoài các mẫu mã.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*