SysTools VMware Recovery Full Key Portable

SysTools VMware Recovery Full Key Portable

SysTools VMware Recovery Full Key Portable được sử dụng để sửa chữa và phục hồi dữ liệu máy ảo VMware từ các tệp VMDK bị hỏng. Vì vậy, người dùng có thể tải xuống Công cụ khôi phục dữ liệu VMDK và khởi chạy trên Windows 10, 8, 7, v.v.

SysTools VMware Recovery Full Key Portable

Phần mềm đảm bảo khôi phục hoàn toàn các tệp VMDK bị hỏng, bị xóa và bị định dạng. Bạn có thể khôi phục dữ liệu tệp máy ảo (.vmdk) được tạo bởi ứng dụng VMware.

Phần mềm VMware Recovery cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ tệp cụ thể nào trong các tệp VMDK bằng cách sử dụng phần mở rộng của nó. Ngoài ra, bạn có thể lọc các mục bằng cách áp dụng các tùy chọn như: ngày tạo tệp, ngày sửa đổi và ngày truy cập cuối cùng. Bạn có thể đặt phạm vi ngày để lọc ra tất cả các mục nằm trong phạm vi ngày cụ thể đó

Download SysTools VMware Recovery Full Key Portable

SysTools VMware Recovery 9.0.0×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

SysTools VMware Recovery 9.0.0 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Việc trích xuất và lưu tệp VMware có thể được thực hiện trên cơ sở chọn lọc. Sau đó, nếu bạn muốn lưu các tệp đã chọn, bạn có thể lưu các thư mục và dữ liệu chọn lọc từ các tệp VMDK được khôi phục bằng Công cụ Khôi phục VMDK. Tùy chọn Kiểm tra / Bỏ chọn chỉ cho phép trích xuất dữ liệu mong muốn

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*