SysTweak Disk Analyzer Pro Full Key Portable

SysTweak Disk Analyzer Pro Full Key Portable

SysTweak Disk Analyzer Pro Full Key Portable là một chương trình có khả năng thực hiện phân tích chuyên sâu trên đĩa cứng của bạn, vì vậy bạn có thể xóa các tệp không cần thiết và giải phóng dung lượng.

SysTweak Disk Analyzer Pro Full Key Portable

Chương trình này cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để kiểm soát tất cả các tệp của bạn. Nó cho phép người dùng xóa tất cả các tệp không làm gì khác hơn là ngồi nhàn rỗi và chiếm dụng không gian lưu trữ.

Bạn có thể quản lý mức tiêu thụ dung lượng đĩa được nhóm theo loại tệp, kích thước tệp, thuộc tính, ngày tệp và quyền sở hữu tệp. Đi sâu và kiểm tra xem tệp nào đang sử dụng hết dung lượng ổ đĩa quý giá của bạn.

Download SysTweak Disk Analyzer Pro Full Key Portable

SysTweak Disk Analyzer Pro 1.0.1400.1220 Portable

Link Google Drive
Link Mega

SysTweak Disk Analyzer Pro 1.0.1400.1222 Setup

Link Google Drive
Link Mega

DiskAnalyzer Personal là một sự lựa chọn đáng tin cậy khi nói đến việc giữ cho máy tính của bạn hoạt động tốt. Bạn dễ dàng làm quen với các tính năng của nó do thiết kế trực quan và lượng tài nguyên hệ thống được sử dụng không phải là điều đáng lo ngại.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*