Technicians Toolbox Pro Full Key Portable

Technicians Toolbox Pro Full Key Portable

Technicians Toolbox Pro Full Key Portable là một ứng dụng đơn giản để sử dụng, cung cấp một số công cụ để theo dõi hiệu suất và số liệu thống kê của máy tính, cũng như thực hiện các tinh chỉnh hệ thống. Chương trình cho phép bạn quản lý các ứng dụng khởi động, quyền của người dùng, kết thúc các quy trình hoặc đặt hẹn giờ tắt máy.

Technicians Toolbox Pro Full Key Portable

Ứng dụng cho phép bạn theo dõi một số thông số hệ thống, chẳng hạn như mức sử dụng CPU, trạng thái của không gian đĩa cứng, cho mỗi ổ đĩa hoặc bộ nhớ khả dụng. Hơn nữa, bạn có thể xem thống kê mạng, chẳng hạn như băng thông hiện tại, tốc độ tải xuống / tải lên.

Ngoài ra, chương trình có thể quét ổ đĩa đã chọn, mỗi khi hệ thống khởi động, để kiểm tra và sửa chữa các lỗi hoặc bất thường. Nó có thể xác định vị trí dữ liệu bị hỏng hoặc các thành phần xấu, cũng cố gắng khôi phục thông tin có thể đọc được.

Download Technicians Toolbox Pro Full Key Portable

Technicians Toolbox Pro 1.2.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Bạn có thể tạo một danh sách nhanh các ứng dụng đáng tin cậy mà bạn muốn cấp đặc quyền cho tài khoản hệ thống. Hành động này có thể hữu ích với việc loại bỏ vi-rút. Hơn nữa, bạn có thể kiểm tra thống kê mạng, chẳng hạn như IP cục bộ / từ xa và các cổng được sử dụng bởi các ứng dụng khác nhau. Công cụ cho biết số cổng đã mở và tổng số chương trình sử dụng chúng.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*