TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite WinPE ISO

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite WinPE ISO

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite WinPE ISO có thể lưu các bản sao lưu của bạn trực tiếp vào ổ USB và ổ FireWire bên ngoài, ổ đĩa nội bộ hoặc mạng và thậm chí trực tiếp vào CD, DVD hoặc BD. Bộ này bao gồm một trình hướng dẫn MakeDisk dễ sử dụng để tạo đĩa khởi động khôi phục. Để khôi phục dữ liệu, chương trình và hệ điều hành của bạn trở lại như khi tạo bản sao lưu, chỉ cần khởi động đĩa khôi phục và khôi phục (các) phân vùng hoặc (các) ổ đĩa bạn cần khôi phục. Nó là dễ dàng.

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite WinPE ISO

Tệp ảnh ổ đĩa TeraByte do Image for Windows sản xuất tương thích trên tất cả các sản phẩm ảnh đĩa TeraByte Unlimited có cùng số phiên bản chính (tức là tất cả các sản phẩm 3 x đều tương thích với các sản phẩm 3 x khác). Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt để khôi phục hình ảnh đĩa bằng cách sử dụng thành phần bạn chọn.

Là một thành phần chính của Bộ sao lưu và khôi phục hình ảnh ổ đĩa TeraByte, Image cho Windows sử dụng công nghệ được cung cấp bởi Dịch vụ sao chép bóng âm lượng (VSS) hoặc PHYLock, một thành phần bổ sung có trong bộ này. VSS và PHYLock cho phép bạn tiếp tục sử dụng máy tính của mình trong khi bản sao lưu bị khóa tại một thời điểm. Điều này giúp loại bỏ sự mâu thuẫn thường gặp phải khi sao lưu một phân vùng đang được sử dụng.

TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite 3 bao gồm Image for Windows, Linux, DOS và OSD Tool Suite. Image cho DOS và Linux hỗ trợ cùng một chức năng hình ảnh ổ đĩa mạnh mẽ mà không yêu cầu cài đặt Windows đang hoạt động.

Download TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite WinPE ISO

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite 3.43 64bit

Link Google Drive
Link Mega

TeraByte Drive Image Backup & Restore Suite 3.43 32bit

Link Google Drive
Link Mega

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*