TestDisk & PhotoRec Full Key Portable Free

TestDisk & PhotoRec Full Key Portable Free

TestDisk & PhotoRec Full Key Portable Free là phần mềm khôi phục dữ liệu miễn phí mạnh mẽ ! Nó chủ yếu được thiết kế để giúp khôi phục các phân vùng bị mất và / hoặc làm cho các đĩa không khởi động được có thể khởi động lại khi các hiện tượng này do phần mềm bị lỗi gây ra : một số loại vi-rút hoặc lỗi của con người (chẳng hạn như vô tình xóa Bảng phân vùng). Khôi phục bảng phân vùng bằng TestDisk thực sự dễ dàng.

TestDisk & PhotoRec Full Key Portable Free

Chương trình cũng có thể thay đổi hình dạng đĩa và ghi mã MBR vào khu vực đầu tiên của đĩa. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu khỏi một phân vùng và khôi phục các đĩa không khởi động được về dạng có thể khởi động của chúng.

Trong chừng mực có liên quan đến việc khôi phục dữ liệu (undeletion), TestDisk đi kèm với hỗ trợ cho một số hệ thống tệp, bao gồm một số hệ thống không phổ biến đối với người dùng Windows. Do đó, bạn sẽ có thể khôi phục các tệp từ hệ thống tệp FAT, NTFS, ext2 và exFAT.

TestDisk & PhotoRec Full Key Portable Free

TestDisk & PhotoRec 7.2 – 64bit

Link Download
Link Mega

TestDisk & PhotoRec 7.2 – 32bit

Link Download
Link Mega

Đối với hệ thống có bảng phân vùng bị hỏng hoặc trống, phần mềm cung cấp khả năng sửa chữa các vấn đề. Hơn nữa, TestDisk có thể tìm thấy các phân vùng bị thiếu và tạo một bảng mới hoặc viết lại một MBR hoàn toàn mới cũng khả thi.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*