TS DataWiper Full Key Portable

TS DataWiper Full Key Portable

TS DataWiper Full Key Portable cung cấp các tiêu chuẩn xóa dữ liệu của quân đội và chính phủ để đảm bảo xóa dữ liệu của bạn một cách an toàn và vĩnh viễn ngoài phạm vi khôi phục dữ liệu.

TS DataWiper Full Key Portable

Xóa vĩnh viễn dữ liệu trước khi bạn bán, tặng, từ bỏ hoặc vứt bỏ máy tính cũ, ổ cứng, thiết bị kỹ thuật số, v.v. Nó không chỉ là một máy hủy tệp mà còn là một trình gạt đĩa, xóa tệp đã xóa và trình định dạng đĩa.

100% xóa dữ liệu của bạn với các tiêu chuẩn xóa dữ liệu được chứng nhận, không để lại cơ hội khôi phục dữ liệu hoặc khôi phục tệp đã xóa. Sửa lỗi trên ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ của bạn bằng cách xây dựng lại hệ thống tệp và định dạng / xóa ổ cứng hoặc thiết bị.

Download TS DataWiper Full Key Portable

TS DataWiper 2.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Chia nhỏ vĩnh viễn các tệp và thư mục từ bất kỳ ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ nào. Xóa toàn bộ ổ cứng để xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu ổ phức tạp. Xóa dung lượng đĩa trống để xóa dữ liệu đã bị xóa mà không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có. Định dạng, đổi tên, sửa chữa ổ đĩa cứng, thiết bị bên ngoài trên máy tính của bạn.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*