TurboCollage Professional Full Key Portable

TurboCollage Professional Full Key Portable

TurboCollage Professional Full Key Portable là một ứng dụng phần mềm nhẹ có mục đích giúp bạn tạo ảnh ghép bao gồm hình ảnh, văn bản, cũng như nền trong suốt hoặc tùy chỉnh. Nó hoạt động với các định dạng tệp sau: JPEG, PNG, BMP, TIFF và GIF. Bạn có thể in hoặc xuất ảnh ghép đã tạo sang một trong các định dạng tệp nói trên hoặc lưu nó dưới dạng một dự án trên máy tính của mình để bạn có thể dễ dàng nhập ảnh cho các tác vụ chỉnh sửa trong tương lai.

TurboCollage Professional Full Key Portable

Bạn được phép di chuyển hình ảnh đến vị trí ưa thích trong môi trường làm việc, xóa hình ảnh đã chọn, thay đổi kích thước đối tượng, khóa hình ảnh và văn bản, cũng như xáo trộn các mục trong ảnh ghép. TurboCollage cho phép bạn chọn giữa các mẫu cắt dán khác nhau (khảm, chồng ảnh, lưới ảnh, khung trung tâm, khảm zig).

Một số chỉnh sửa có thể được áp dụng cho bố cục, cụ thể là bạn có thể chọn giữa các tùy chọn kích thước xác định trước (ví dụ: ví, áp phích, hình vuông), thay đổi hướng (ngang hoặc dọc), điều chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng, cũng như thay đổi hình thức của các góc .

Bạn có thể chọn nền trong suốt, thêm ảnh từ máy tính của mình hoặc chọn màu nền và vẽ bóng với các tùy chọn bù và mờ x và y tùy chỉnh.

Download TurboCollage Professional Full Key Portable

TurboCollage Professional Edition 7.0.5.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Văn bản tùy chỉnh có thể được thêm vào ảnh của bạn. Bạn có thể nhập văn bản trực tiếp vào cửa sổ chính hoặc dán nó từ khay nhớ tạm, thay đổi văn bản về phông chữ, kiểu, kích thước và căn chỉnh, thay đổi độ mờ và màu nền, cũng như thêm bóng văn bản.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*