Tweaking.com – Windows Repair Full Key Portable Free

Tweaking.com – Windows Repair Full Key Portable Free

Tweaking.com – Windows Repair Full Key Portable Free là công cụ sửa chữa tất cả trong một để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết, bao gồm các lỗi đăng ký, quyền tệp và các sự cố với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows, v.v.

Tweaking.com - Windows Repair Full Key Portable Free

Đây là một công cụ được thiết kế để giúp khắc phục hầu hết các sự cố Windows đã biết, bao gồm lỗi đăng ký, quyền tệp, sự cố với Internet Explorer, Windows Updates, Tường lửa của Windows, v.v. Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém. Với chương trình hữu ích này, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Windows, khắc phục nhiều sự cố trong số này ngay lập tức.

Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt hoặc gỡ cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém, không mong muốn – hoặc tệ hơn. Tweak.com là một công cụ nâng cao được thiết kế để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết này.

Download Tweaking.com – Windows Repair Full Key Portable Free

Tweaking.com – Windows Repair 4.13.0 Setup

Link Download
Link Mega

Tweaking.com – Windows Repair 4.13.0 Portable

Link Download
Link Mega

Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt hoặc gỡ cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém, không mong muốn – hoặc tệ hơn. Tweak.com Windows Repair là một công cụ nâng cao được thiết kế để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết này

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*