TypingMaster Pro Full Key

TypingMaster Pro Full Key

TypingMaster Pro Full Key. Ứng dụng này bao gồm nhiều tính năng, chẳng hạn như các bài tập luyện đánh máy, các phương pháp đánh giá đánh máy khác nhau và các số liệu báo cáo, hoàn hảo cho việc tự đào tạo và tự đánh giá.

TypingMaster Pro Full Key

Typing Master có giao diện hiện đại với menu có cấu trúc tốt. Trong bảng điều khiển bên phải của ứng dụng, bạn có thể thấy các trường menu, duyệt qua các tùy chọn có sẵn và tạo lộ trình đào tạo mà bạn có thể thực hiện để cải thiện kỹ năng đánh máy của mình.

Ngoài ra, Typing Master còn có các khóa học bổ sung cho người dùng trẻ tuổi, các dấu đặc biệt, số, sự thật thú vị, tăng tốc độ gõ nhanh và nhiều khóa học khác.

Download TypingMaster Pro Full Key

TypingMaster Pro 7.1 Setup

Link Google Drive
Link Mega

TypingMaster 10 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Bên cạnh khu vực ‘Nghiên cứu’, bạn cũng có thể truy cập ‘Đánh giá tùy chỉnh’, một chức năng giúp bạn tạo các đánh giá tiêu điểm cho các phím nhất định, thực hiện các bài tập bàn phím, luyện từ hoặc đánh giá trò chơi.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*