Ultimate Windows Tweaker Full Key Portable Free

Ultimate Windows Tweaker Full Key Portable Free

Ultimate Windows Tweaker Full Key Portable Free là một phần mềm nhỏ cho phép bạn tùy chỉnh hệ điều hành của mình. Đây là một sản phẩm di động, vì nó không yêu cầu cài đặt và giữ nguyên các khóa đăng ký Windows của bạn. Vì vậy, bạn có thể đặt Ultimate Windows Tweaker trên một thiết bị bên ngoài và chạy nó trên bất kỳ máy tính nào.

Ultimate Windows Tweaker Full Key Portable Free

Phần mềm này bổ sung các tinh chỉnh cho hệ điều hành mới. Bạn có thể sử dụng nó để điều chỉnh Windows 11 và cá nhân hóa trải nghiệm máy tính của mình một cách thận trọng, đồng thời nó có thể làm cho hệ thống của bạn nhanh hơn và riêng tư hơn.

Nó cho phép bạn tinh chỉnh cài đặt của Thanh tác vụ, Hình thu nhỏ, Trình khám phá tệp và Giao diện người dùng hiện đại. Bạn có thể chọn sử dụng chủ đề Sáng hoặc Tối cho hệ điều hành hoặc ứng dụng, tắt hoạt ảnh Bắt đầu, sử dụng mặc định hoặc thay đổi mục Ngày & Giờ của Pin hoặc thay đổi Điều khiển âm lượng, hiển thị hoặc ẩn các thư mục Thường xuyên hoặc tệp Gần đây, v.v.

Download Ultimate Windows Tweaker Full Key Portable Free

Phiên bản mới nhất của Ultimate Windows Tweaker (v5) chỉ có sẵn cho Windows 11. Đối với các phiên bản Windows cũ hơn, bạn nên tải xuống UWT v4 (Windows 10), UWT v3 (Windows 8) hoặc UWT v2 (Windows 7 và Vista), cũng có sẵn trên trang này.

Ultimate Windows Tweaker v4.6 Portable (Windows 10)

Link Google Drive
Link Mega

Ultimate Windows Tweaker 5.0 (Windows 11)

Link Download

Ultimate Windows Tweaker 4.0 (Windows 10)

Link Download

Ultimate Windows Tweaker 3.0 (Windows 8 and 8.1)

Link Download

Ultimate Windows Tweaker 2.2 (Windows 7 & Windows Vista)

Link Download

Giao diện người dùng của chương trình bao gồm một cửa sổ thuần túy và đơn giản, trong đó bạn có thể truy cập các tùy chọn xoay quanh cá nhân hóa, tài khoản người dùng, hiệu suất hệ thống, cài đặt bảo mật, tinh chỉnh mạng, Internet Explorer và các tùy chọn khác.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*