Uranium Backup Full Key Portable

Uranium Backup Full Key Portable

Uranium Backup Full Key Portable là một ứng dụng phần mềm tiên tiến với các tùy chọn và cài đặt cấu hình trực quan và trực quan dành riêng cho việc sao lưu các tệp nhạy cảm vào các vị trí an toàn, mã hóa chúng bằng mật khẩu và thực hiện các thao tác thực tế khác khi nói đến bảo mật PC.

Uranium Backup Full Key Portable

Cài đặt chương trình này không phải là một công việc khó khăn vì nó nhanh và chỉ chứa các tùy chọn quen thuộc. Nó được bao bọc trong một cửa sổ thông thường với giao diện trực quan và sạch sẽ, đại diện cho giao diện của Uranium Backup.

Vì vậy, bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo một bộ sao lưu mới bằng cách chỉ định tên và mô tả. Công cụ tải các chi tiết, mục và đích mặc định của nó, bộ lập lịch, các tùy chọn khác nhau, nhật ký và báo cáo thư, cho bạn khả năng sửa đổi cấu hình này.

Download Uranium Backup Full Key Portable

Uranium Backup Gold 9.6.5.7175 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Uranium Backup 9.6.6 Build 7186 KG Setup

Link Google Drive
Link Mega

Có thể thêm tệp, thư mục, tải xuống FTP, máy ảo ESX (i) / vSphere hoặc Hyper-V, cùng với SQL Server, ảnh ổ đĩa và bản sao lưu Exchange Mailbox, cũng như lưu chúng vào thư mục cục bộ hoặc FTP, Băng, đĩa CD, DVD, HD-DVD hoặc Blu-ray hoặc tải chúng lên đám mây.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*