USB Repair Full Key Portable Free

USB Repair Full Key Portable Free

USB Repair Full Key Portable Free là một ứng dụng dễ sử dụng nhằm sửa lỗi thiết bị USB hoặc nếu ổ USB không cài đặt được. Nó cũng là một giải pháp khả dĩ cho một số mã lỗi Trình quản lý thiết bị khác. Các mã lỗi này bao gồm Mã 19, Mã 31, Mã 32, Mã 37, Mã 39 và Mã 41.

USB Repair Full Key Portable Free

Khi gặp sự cố thiết bị USB, bạn thường cân nhắc cài đặt lại Windows hoặc khôi phục nó về phiên bản chức năng trước đó bằng Khôi phục Hệ thống. Tuy nhiên, điều này có thể không cần thiết khi sử dụng công cụ này.

Hy vọng rằng nó sẽ giải quyết các vấn đề về thiết bị USB của bạn, nhưng nó không được đảm bảo hoạt động. Có hàng nghìn điều có thể xảy ra với thiết bị USB của bạn, bao gồm cả hư hỏng phần cứng vật lý. Công cụ này cố gắng giải quyết các lỗi cấu hình thiết bị USB và không có gì khác.

Download USB Repair Full Key Portable Free

USB Repair 8.0.1.1050 Portable

Link Google Drive
Link Mega

USB Repair 8.0.1.1050 Portable

Link Download

Mặc dù USB Repair được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị USB, nhưng nó không đảm bảo hoạt động cho sự cố của bạn. Sửa chữa USB chỉ có thể cố gắng sửa lỗi cấu hình. Nếu phần cứng vật lý là vấn đề, thì ứng dụng này có thể không sửa chữa thiết bị thành công.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*