VideoDetach Pro Full Key Portable

VideoDetach Pro Full Key Portable

VideoDetach Pro Full Key Portable. Tại thời điểm này hay cách khác, bạn chắc chắn muốn lưu một khung hình cụ thể từ một bộ phim, trích xuất âm thanh từ một video nhạc hoặc kết xuất một clip mà không có gì khác ngoài luồng video của nó. Để thực hiện bất kỳ công cụ nào trong số đó thường yêu cầu một công cụ chuyên dụng cao cấp hoặc nhiều công cụ chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ. Thật may mắn cho bạn, VideoDetach Pro là một giải pháp phần mềm có thể thực hiện tất cả chúng một cách đơn giản và dễ hiểu.

VideoDetach Pro Full Key Portable

VideoDetach Pro là một công cụ cung cấp mọi thứ mà nó phải cung cấp trước bạn thông qua một giao diện thân thiện với người dùng, cũng có thể được mô tả là trực quan. Mọi thứ bạn cần đều có sẵn trong cửa sổ chính của ứng dụng trong các tab chứa các tính năng và cài đặt cho từng loại xuất phương tiện.

Khi một clip được tải, bạn có thể xem trước bằng trình phát được nhúng và xem số khung hình chính xác, xác định những khung hình bạn muốn lấy hoặc đánh dấu phần âm thanh hoặc video bạn muốn cắt và lưu riêng.

Download VideoDetach Pro Full Key Portable

VideoDetach Pro 1.2.9 Portable

Link Google Drive
Link Mega

VideoDetach Pro cho phép bạn truy cập nhanh vào tất cả các thông số và cài đặt bạn cần để hoàn thành công việc. Khi trích xuất khung hình, ứng dụng cho phép bạn chọn xem bạn có muốn lấy tất cả các khung hình, cứ một vài giây một lần, một số lượng tùy chỉnh của chúng hoặc theo cảnh thay đổi. Mỗi khung có thể được lưu dưới dạng một hình ảnh riêng lẻ hoặc nhiều khung hình có thể được đặt trong cùng một hình ảnh với một số dòng và cột cụ thể.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*