Why Can’t I Connect Full Key Portable Free

Why Can’t I Connect Full Key Portable Free

Why Can’t I Connect Full Key Portable Free là một công cụ chẩn đoán mạng giúp giải quyết các lỗi kết nối TCP / IP dễ dàng hơn. Sử dụng nó để chẩn đoán kết nối với các loại máy chủ phổ biến (Microsoft SQL Server, MySQL Server, FTP, SFTP, IMAP, POP3, SMTP, IRC, LDAP, Usenet) và tạo máy khách và máy chủ TCP / IP chung / do người dùng xác định.

Why Can't I Connect Full Key Portable Free

Có thể tường lửa đang chặn cổng được yêu cầu, cổng không lắng nghe, DNS không trả lại địa chỉ mong đợi, DHCP chưa cung cấp địa chỉ IP cục bộ, chứng chỉ SSL / TLS đã hết hạn, đăng nhập WiFi không hoàn tất … Ứng dụng sẽ bước qua quá trình kết nối, phân giải tất cả các địa chỉ IP, hiển thị tất cả các tin nhắn đã gửi và nhận ở cả hệ thập lục phân và ascii.

Mọi lỗi sẽ được thông báo với các nguyên nhân có thể gây ra lỗi. “Tại sao tôi không thể kết nối?” chỉ là CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN. Nó sẽ tìm ra nguyên nhân gốc rễ của lỗi nhưng nó sẽ không, ngoài việc đăng nhập mạng Wi-Fi / có dây không đầy đủ, cố gắng sửa chữa kết nối. Ứng dụng này dành cho người dùng có một số kinh nghiệm mạng hoặc người dùng muốn có thể cung cấp chi tiết kỹ thuật cho bộ phận trợ giúp.

Download Why Can’t I Connect Full Key Portable Free

Why Can’t I Connect 1.12.4 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Why Can’t I Connect 1.12.4 Setup

Link Download
Link Mega

Bạn cũng có thể kiểm tra kết nối cho các máy khách chung và tạo một máy chủ chung. Tính năng thứ hai là một tính năng tiện dụng cần có vì nó cung cấp cho bạn một phương tiện kiểm tra đơn giản để xem liệu một cổng hiện đang được sử dụng hay không. Chương trình cho phép bạn liên kết địa chỉ IP cục bộ với một cổng trên hệ thống của bạn, cũng như kết nối một ổ cắm liên kết với một cổng.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*