Win 10 Tweaker Pro Full Key Portable Free

Win 10 Tweaker Pro Full Key Portable Free

Win 10 Tweaker Pro Full Key Portable Free giúp cá nhân hóa và tối ưu hóa Windows bằng cách thực hiện một số tinh chỉnh đơn giản. Giao diện người dùng của chương trình bao gồm một cửa sổ thuần túy và đơn giản, trong đó bạn có thể truy cập các tùy chọn xoay quanh cá nhân hóa, tài khoản người dùng, hiệu suất hệ thống, cài đặt bảo mật, tinh chỉnh mạng, Internet Explorer và các tùy chọn khác.

Win 10 Tweaker Pro Full Key Portable Free

Nếu bạn không sử dụng phiên bản gốc của Windows, trước khi sử dụng chương trình, hãy đảm bảo tạo điểm khôi phục hệ thống, vì chương trình đảm bảo kết quả mong đợi chỉ khi phiên bản Windows 7 / 8.1 / 10 gốc, không được sửa đổi.

Hơn nữa, bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ để kết thúc dịch vụ ở quá trình tắt máy, để loại bỏ các ứng dụng không phản hồi và dừng các ứng dụng hết thời gian trong quá trình tắt máy, cũng như thực hiện các chỉnh sửa hiệu suất hệ thống (ví dụ: tự động kết thúc các ứng dụng không phản hồi) và tối ưu hóa dịch vụ (ví dụ: vô hiệu hóa Superfetch).

Download Win 10 Tweaker Pro Full Key Portable Free

Win 10 Tweaker Pro 15.2 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các hạn chế quản trị (ví dụ: vô hiệu hóa Registry Editor), hạn chế Windows Explorer (ví dụ: vô hiệu hóa Tùy chọn thư mục), hạn chế ứng dụng Windows (ví dụ: vô hiệu hóa Windows Media Center) và định cấu hình cài đặt Windows Update (ví dụ: tắt tất cả các Bản cập nhật Windows).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*