WinDataReflector Full Key Portable

WinDataReflector Full Key Portable

WinDataReflector Full Key Portable là một công cụ sao lưu và đồng bộ hóa tệp nhẹ giúp kết thúc các thuật toán so sánh và chuyển tệp nhanh chóng vào một giao diện đơn giản, cung cấp cho bạn so sánh trực quan giữa các tệp và thư mục trước khi đồng bộ hóa và sao lưu chúng và hỗ trợ để đồng bộ hóa hai chiều với các quy tắc hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

WinDataReflector Full Key Portable

WinDataReflector hỗ trợ đồng bộ hóa tệp và dữ liệu với Google Drive, DropBox, OneDrive, FTP và SFTP. Nó có thể đồng bộ hóa các tập tin giữa một thư mục cục bộ hoặc chia sẻ mạng và một thư mục đám mây hoặc hai thư mục đám mây. Các thay đổi được thực hiện đối với thư mục bên trái hoặc thư mục chính xác sẽ được sao chép sang thư mục khác, làm cho chúng giống hệt nhau và bạn cũng có thể định cấu hình WinDataReflector chỉ để phổ biến các thay đổi cụ thể.

Nhận dạng đĩa cứng ngoài và ổ đĩa flash theo nhãn ổ đĩa, bất kể ký tự ổ đĩa, và tùy chọn bắt đầu các tác vụ sao lưu và đồng bộ hóa tự động bất cứ khi nào ổ đĩa flash hoặc đĩa ngoài được kết nối với máy tính. Cấu hình mặc định của WinDataReflector được thiết lập không bao giờ xóa tệp để tránh việc vô tình xóa tệp. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi nó thành di chuyển các tệp đã xóa vào thùng rác hoặc xóa vĩnh viễn các tệp.

Download WinDataReflector Full Key Portable

WinDataReflector 3.6.2 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Ngoài dấu thời gian và so sánh kích thước, WinDataReflector cũng hỗ trợ sử dụng tổng kiểm tra CRC (Kiểm tra dự phòng theo chu kỳ) để so sánh các tệp và xác minh tính toàn vẹn của chúng sau khi sao chép. Thêm các lệnh được thực hiện trước và sau khi áp dụng các tác vụ sao lưu và đồng bộ hóa. Các lệnh có thể bao gồm các chương trình nhất định sẽ được khởi chạy với các đối số dòng lệnh cụ thể hoặc các tệp hàng loạt thực thi.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*