Windows Repair Pro Full Key Portable

Windows Repair Pro Full Key Portable

Windows Repair Pro Full Key Portable là công cụ sửa chữa tất cả trong một để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết, bao gồm các lỗi đăng ký, quyền tệp và các sự cố với Internet Explorer, Windows Update, Tường lửa của Windows, v.v.

Windows Repair Pro Full Key Portable

Đây là một công cụ được thiết kế để giúp khắc phục hầu hết các sự cố Windows đã biết, bao gồm lỗi đăng ký, quyền tệp, sự cố với Internet Explorer, Windows Updates, Tường lửa của Windows, v.v. Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém. Với chương trình hữu ích này, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Windows, khắc phục nhiều sự cố trong số này ngay lập tức.

Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt hoặc gỡ cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém, không mong muốn – hoặc tệ hơn. Tweak.com là một công cụ nâng cao được thiết kế để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết này.

Download Windows Repair Pro Full Key Portable

Windows Repair Unlocked (All In One) 4.9.0 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Windows Repair Pro 4.9.5 LD Setup

Link Google Drive
Link Mega

Nếu bạn đang cố gắng giải quyết một số sự cố Windows và bạn không thể tìm thấy công cụ nào hoạt động, Windows Repair có thể có những gì cần thiết để thực hiện công việc. Ứng dụng đã được phát triển để giải quyết một số vấn đề phổ biến của Windows, nhưng cách nó thực hiện nó thực sự độc đáo.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*