Windows System Control Center Full Key Portable

Windows System Control Center Full Key Portable

Windows System Control Center Full Key Portable. Bên cạnh Control Panel, bạn có thể truy cập và thay đổi nhiều cài đặt thông qua lệnh Cmd Prompts và Run. Thậm chí những người dùng có kinh nghiệm hơn cũng không biết hoặc không biết về tất cả chúng, điều này làm cho một công cụ như WSCC – Windows System Control Center trở nên khả thi hơn rất nhiều. Hãy coi nó như là Control Panel mới của bạn và bạn sẽ sử dụng được rất nhiều.

Windows System Control Center Full Key Portable

WSCC có thể tự động cài đặt và cập nhật các tiện ích được hỗ trợ. Ngoài ra, WSCC có thể sử dụng giao thức HTTP để tải xuống và chạy các chương trình.

Giao diện đơn giản và trực quan, do đó cho phép bất kỳ người dùng nào tìm thấy cách của họ xung quanh nó, bất kể trải nghiệm trước đây của họ với thế giới CNTT. Bên cạnh đó, nó bao gồm một cấu trúc thư mục và một bảng điều khiển để xem chi tiết. Khi lần đầu tiên khởi chạy tiện ích, bạn có thể thấy danh sách các sản phẩm phần mềm mà bạn có thể cài đặt, chẳng hạn như DiskMon, PortMon, TagsReport, Page Defrag và Autoruns, cùng với một số mô tả ngắn.

Download Windows System Control Center Full Key Portable

Windows System Control Center 4.0.7.1×64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Windows System Control Center 4.0.7.1 KG Setup

Link Google Drive
Link Mega

WSCC – Windows System Control Center 4.0.7.2 Commercial KG Setup

Link Google Drive
Link Mega

Có thể thay đổi kiểu xem, từ kiểu chi tiết thành các biểu tượng và báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị các mục bị ẩn, thêm công cụ vào mục yêu thích, tìm kiếm chúng trực tuyến và xem các thuộc tính. Từ bảng cài đặt, chúng ta có thể thu nhỏ ứng dụng vào khay để tránh trở nên khó chịu. Ngoài ra, bạn có thể xem chú giải công cụ, kiểm tra các bản cập nhật, định cấu hình tìm kiếm để xem trong mô tả phần mềm, quét trong khi nhập, cũng như tùy chỉnh bảng điều khiển (màu nền, độ mờ và phông chữ).

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*