WinSCP Full Key Portable Free

WinSCP Full Key Portable Free

WinSCP Full Key Portable Free là một ứng dụng khách SFTP và ứng dụng khách FTP phổ biến cho Microsoft Windows! Với điều này, bạn có thể sao chép tệp giữa máy tính cục bộ và máy chủ từ xa bằng giao thức truyền tệp FTP, FTPS, SCP, SFTP, WebDAV hoặc S3.

WinSCP Full Key Portable Free

WinSCP là một ứng dụng khách SCP (Bản sao Bảo mật) phần mềm miễn phí sử dụng SSH (Lớp vỏ Bảo mật). Mục đích chính của nó là sao chép các tệp tin giữa các máy tính cục bộ và máy tính từ xa một cách an toàn. Ngoài chức năng cơ bản này, nó quản lý một số hành động khác với tệp. Nó có thể thực hiện tất cả các thao tác cơ bản với tệp, chẳng hạn như sao chép và di chuyển.

Ứng dụng khách SFTP và FTP miễn phí dành cho Windows này cũng cho phép bạn đổi tên tệp và thư mục, tạo thư mục mới, thay đổi thuộc tính của tệp và thư mục. Một trong hai giao diện chương trình có thể lựa chọn cho phép người dùng quản lý tệp ngay cả trên máy tính cục bộ. Có thể thực hiện hầu hết các thao tác một cách đệ quy đối với các tệp trong thư mục. WinSCP cũng có sẵn dưới dạng plugin cho hai trình quản lý tệp, FAR và Servant Salamander.

Download WinSCP Full Key Portable Free

WinSCP-5.19.1-Portable

Link Google Drive
Link Mega

WinSCP 5.21.2 Setup

Link Download
Link Mega

WinSCP đi kèm với một trình quản lý trang tích hợp có thể giúp bạn định cấu hình chi tiết kết nối và lưu trữ chúng để sử dụng sau này. Lần tới khi bạn muốn kết nối với máy chủ, làm như vậy sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*