Wondershare PDF Editor Full Key

Wondershare PDF Editor Full Key

Wondershare PDF Editor Full Key cho phép người dùng thực hiện chỉnh sửa cơ bản file PDF thông qua các công cụ như: thay đổi font chữ, kích thước font chữ, thay đổi chiều rộng hay chiều cao của hình ảnh bên trong, xóa hay thêm dòng, thêm liên kết, thêm hình mờ vào văn bản…. Tất cả những công cụ này giúp người sử dụng có thể tùy ý thay đổi văn bản PDF theo ý mình.

Wondershare PDF Editor Full Key

Với Wondershare PDF Editor người dùng cũng có thể chuyển đổi file PDF sang các định dạng khác nhau như: Word, Excel, PowerPoint, HTML, EPUB, RTF… Tính năng hữu ích này giúp bạn có thể chủ động xem hay chỉnh sửa vản bản trên các thiết bị hay ứng dụng đọc khác nhau mà không gặp khó khăn hay trở ngại nào.

Ngoài ra, Wondershare PDF Editor bạn được hỗ trợ tạo mật khẩu để bảo vệ văn bản PDF quan trọng nhằm tránh được sự xâm nhập trái phép hay sao chép hoặc chỉnh sửa ngoài ý muốn. Từ đó, bạn sẽ yên tâm lưu trữ và cất giữ file PDF quan trọng trong công việc chỉ với các thao tác hết sức đơn giản.

Download Wondershare PDF Editor Full Key

Wondershare PDF Editor 3.9.11.9 Setup

Link Google Drive
Link Mega

Cung cấp công cụ chỉnh sửa file PDF: thay đổi font chữ, kích thước font chữ, thay đổi chiều rộng hay chiều cao của hình ảnh bên trong, xóa hay thêm dòng, thêm liên kết, thêm hình mờ vào văn bản. Khả năng chuyển đổi file PDF sang các định dạng: Word, Excel, PowerPoint, HTML, EPUB, RTF. Hỗ trợ mật khẩu bảo vệ file PDF.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*