XnConvert Full Key Portable

XnConvert Full Key Portable

XnConvert Full Key Portable là công cụ chuyển đổi hình ảnh đi kèm với các tùy chọn thao tác siêu dữ liệu và nội dung nâng cao, đồng thời cho phép chọn từ hơn 50 định dạng hình ảnh khác nhau khi xuất hình ảnh của bạn.

XnConvert Full Key Portable

Hơn nữa, với prog, ram này, bạn có thể dễ dàng xoay, chuyển đổi và nén các hình ảnh, ảnh chụp khác nhau của mình và áp dụng hơn 80 hành động (như thay đổi kích thước, cắt xén, bổ sung màu sắc, bộ lọc,…).

Tất cả các định dạng hình ảnh và đồ họa phổ biến đều được hỗ trợ (JPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD, JPEG2000, OpenEXR, camera RAW, HEIC, PDF, DNG, CR2).

Download XnConvert Full Key Portable

XnConvert 1.85.1 Commercialx64 Portable

Link Google Drive
Link Mega

Ứng dụng này không chỉ là một công cụ chuyển đổi hình ảnh đơn giản. Nó cho phép bạn, thông qua việc bổ sung lớp tùy chỉnh (là các hành động) và các biến đầu vào của người dùng, thay đổi hình ảnh của bạn, chuyển đổi chúng sang các định dạng mong muốn, điều chỉnh siêu dữ liệu và thay đổi hoàn toàn cấu trúc tên của chúng.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*