Youtube-dl-GUI Full Key Portable Free

Youtube-dl-GUI Full Key Portable Free

Youtube-dl-GUI Full Key Portable Free là một giao diện người dùng đồ họa để tải video / âm thanh từ youtube, twitch và nhiều trang khác. Nó được cung cấp bởi youtube-dl. Điều này có thể được sử dụng để tải xuống nhạc / âm thanh / video.

Youtube-dl-GUI Full Key Portable Free

Bạn có các tùy chọn để tải xuống toàn bộ danh sách phát, chỉ tải xuống video và / hoặc âm thanh. Nếu sử dụng tùy chọn chỉ âm thanh, bạn có thể mã hóa âm thanh nhanh chóng sang một codec khác mà bạn chọn hoặc tải xuống trực tiếp mà không cần mã hóa lại.

Bất kỳ ai sử dụng yt-dlp fork sẽ thấy một cửa sổ bảng điều khiển thay vì cửa sổ tải xuống thông thường. Điều này là do nếu đầu ra được chuyển hướng, theo nghĩa đen, nó sẽ spam chuỗi biểu mẫu khiến nó không phản hồi để hủy bỏ hoặc hủy yêu cầu. Nếu không có ngôn ngữ nào được chọn trong lần đầu tiên, chương trình sẽ thoát ra. (Điều này có thể chỉ mặc định là tiếng Anh, nhưng bạn không bao giờ biết).

Download Youtube-dl-GUI Full Key Portable Free

Youtube-DL-Gui 1.35 Portable

Link Google Drive
Link Mega

youtube-dl-gui là trình tải xuống trực tuyến video. Chương trình này đơn giản hóa ứng dụng youtube-dl của rg3 và cung cấp cho nó một giao diện thân thiện với người dùng để tải xuống từ các trang web. Có thể yêu cầu ffmpeg (đặt ffmpeg.exe và ffprobe.exe trong cùng thư mục youtube-dl-gui.exe). Yêu cầu .NET Framework 4.5 trở lên .

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (Password Unlock): 123
➤ Sử dụng 7-Zip hoặc WinRAR bản mới nhất để không bị lỗi khi giải nén

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*